Türkçe

Büyüklük

Dünyanın en büyük firmasında çalışmaya başlayalı bir yıl kadar oldu. Büyüklükten kastımın sayısal ve nicelikle alakalı olduğu kadar verimlilik ve de nitelikle alakalı olduğunu belirtmek isterim. Elinizdeki veriler ve değerler ile ne kadar çabuk sonuca ulaşabiliyorsunuz ve bu sonuçları ne kadar çabuk katma değer getiren bir hizmete dönüştürebiliyorsunuz önemli olan bunlar büyüklük tanımında. Diğer önemli nokta ise hızı ve sorunları nasıl birer avantaja, nasıl yüksek getirisi olan bir adıma dönüştürebildiğinizdir. Büyüklüğün kalıcı olabilmesi de bireylerin sorumluluk alabilmesine ve özgörüşü günlük görevlerine uyarlayabilmesine bağlıdır. Eğer tanımlar ve ilkeler kağıtta ya da websayfalarında kalırsa, yani gerçek yaşama uyarlanmazsa gerçek anlamda kalıcı olamazlar.

Devinim ve değişim içindeki bir büyüklüğün göstergeleri ise takımlar içinde ve arasında aynı dili konuşabilmek, bu dilin de bir hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı olarak yaratıcılığı tetiklemesidir. Başlangıcı ve bitişi belli olan ofis yaşamında beyaz yakalıların bu yaratıcılık ile bezenmesi, büyüklüğü besleyen bir heyecan ve adanmışlık meydana getirir. Tüm bunları çevreleyen askeri bir disiplin ve düzen de sonuçların hızını ve kalitesini belirler. Bu büyüklüğün devamlılığı en nihayetinde yönetenlerin ve yönetilecek olanların hedefleri benimseyebilmesinde yatar.

Ofis yaşamındaki diğer bir olumsuz yön de yapılan işin duvarların ardındaki yaşamda somut bir karşılığı yokmuş gibi görünmesidir. Bu olumsuzluk, bireyleri ilgisizliği kanıksamaya, adamsendeciliğe ve korkaklığa iter. Yapılan işin ve yürütülen görevin gerçek yaşamda bir karşılığı olduğunun hatırlatılması bireyleri görev süresince zinde tutmak için birebirdir. Diğer yandan görevlere ve hedeflere dair sahipliğin tartışmasızca onlardan sorumlu olan takımlara verilmesi sağlıklı bir büyüklüğün devam edeceğinin garantisidir.

Bu tür bir işleyişin bireylerin ve benim yaşamımdaki bu bir yılın üzerinde bıraktığı olumsuz yönü elbette telafi edilemeyen stres ve baskıdır. Eğer beyniniz sorunsuz işleyen bir sabır ve çözüm bulma aygıtı geliştiremediyse bu baskının sonunda tükenmişlik kaçınılmazdır. Aynı zamanda sorun çözmekten ve engelleri kaldırmaktan haz alamıyorsanız, bunları gelip geçici bir oyunun belli bir etabı olarak göremiyorsanız tükenmişlik öncesi ve sonrası kalıcı bir sinir ve adap bozukluğu sizi bekliyor olabilir. Bütün bu tehlikelerin çözümü kişisel özgörüşün şimdiki zamanın uğraşları ve etkinlikleri ile kesişmesidir. Aksi takdirde işleyen bir makinadan düşen bir cıvatadan farkınız kalmaz.