Türkçe

Einstein’dan Alıntılar

Einstein’ın felsefi ve siyasi yazılarını okuyorum. Bazı notları buraya almak isterim. Zira bu notların feci şekilde kutuplaşmış bir toplumdaki bazı tartışmalara temas ettiğini düşünüyorum. Bu notlar, toplumun kendi vasatlığını dert etmeden açgözlü bir şekilde toplumun diğer kesimlerine saldıran kesimine ulaşmaz ama çağdaşlığın küresellikle birleştiğinde her zaman haklı çıktığını kanıtlıyor.

Faşizm ve Bilim:

Sizinle, devletin ne gibi nedenlerden ötürü özgürlüğü kısıtlayabileceği konusunda tartışmaya hiç hevesli değilim. Ancak her hükümet, gündelik çıkarlardan ayrı olarak bilimsel doğruluğa ulaşma gayretini kutsal addetmelidir; dürüst bir şekilde hakikate hizmet edenlerin huzur içinde olmaları hepimizin çıkarınadır. Bu kuşkusuz, İtalyan Devleti’nin çıkarıdır ve onun tüm dünyadaki itibarı için de en uygun olandır.

Öğretmenler ve Öğrenciler:

Unutmayın ki, okullarda öğrendiğiniz muhteşem şeyler, dünyanın farklı ülkelerinde şevkle ve sonsuz bir emek vererek çalışan farklı nesillerin eseridir. Tüm bunlar size, kabul etmeniz, yüceltmeniz, katkıda bulunmanız ve bir gün kendi çocuklarınıza devretmeniz için emanet edildi. Çünkü biz ölümlüler yalnızca hep beraber yarattığımız kalıcı şeyler sayesinde ölümsüzlüğe ulaşırız.

Silahsızlanma Sorunu:

Barışa giden yolu keşfetmek veya uygarlığımıza yakışmayan eski kaba kuvvet yolunda devam etmek bize bağlı. Bir tarafta bireyin özgürlüğü ve toplumun güvenliği bizi çağırıyor, diğer tarafta bireyin köleliği ve uygarlığımızın yok oluşu bizi tehdit ediyor. Kaderimizi arkada bıraktığımız şeyler belirleyecek.

Manifesto:

Seçme şansım olduğu sürece yalnızca politik özgürlük, hoşgörü ve yasa önünde eşitliğin kural olarak kabul edildiği bir ülkede yaşamayı tercih ederim.